Fleire vitja Noreg utanom turistsesongen

Nyhende

Turistnæringa noterer seg for eit solid reiselivsår i 2019 og ser optimistisk på utsiktene til 2020.

Fleire vitja Noreg utanom sommarsesongen, noko som er eit resultat av satsinga på heilårsturisme, ifølgje Innovasjon Noreg, som tysdag heldt sin årsgjennomgang.

– At trafikken no blir spreidd utover året i større grad enn før, er godt nytt for reiselivsnæringa. Det er ein myte at det er fullt i Noreg, og vi gleder oss over å registrere stadig nye og spennande reiselivsprodukt – og investeringslysta i reiselivsprodukta i framtida er stor, seier reiselivsdirektør Bente Bratland Holm.