Set ikkje inn ekstra sommarferje i turistsesongen

Tredoblar kapasiteten

MF Volda: Dei fleste strandarar vil gjenkjenne MF Volda, som gjekk på sambandet Aursnes-Magerholm. Ferja med kapasitet på 100 bilar skal trafikkere sambandet Stranda-Liabygda i perioden 18. mai til 31. august. Det vil då bli over ei tredobling av kapasiteten på sambandet, som i dag blir trafikkert av MF Sykkylvsfjord med ein kapasitet på 35 bilar. arkivfoto: anniken westad 

Nyhende

I staden for å setje inn ekstraferje på sambandet Stranda-Liabygda, satsar fylket på å tredoble kapasiteten.