Klima- og miljødepartementet om djupvasskai på Grande

- I konflikt med verdsarvverdiane

Områdereguleringa for Geiranger er til departementet for endeleg avgjerd, etter at det er komne 11 motsegn i saka. Klima- og miljødepartementet støtter motsegna mot djupvasskai på Grande.  Foto: Svein Lunde

Nyhende

Klima- og miljødepartementet har kome med uttale i samband med områdereguleringa for Geiranger, meir spesifikt punktet som gjeld planlagd djupvasskai på Grande.