Stort problem

Skal drøfte straum til Geiranger

Geiranger har store utfordringar uavhengig av om cruisetrafikken treng landstraum. Samfunnet er i ferd med å gå i stå.

Effekten på straum til Geiranger er på 2,4MW. Til samanlikning er effekten på ladestasjonane til el-ferjene Magerholm-Aursnes på 6,2 MW, meir enn dobbelt så mykje.  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

-Sikker veg og nok straum er avgjerande for utviklinga av Geiranger. Helst skulle vi hatt ordningar som sikrar nok straum på plass allereie i går, men dette er både eit økonomisk spørsmål og eit spørsmål om vern av verdsarvområdet. Vi må finne bærekraftige løysingar, seier ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) til Sunnmøringen.