Storfjorden kyrkjelege fellesråd med endringar

Konfirmasjonar flytta til hausten

Gudstenester er sett på vent og konfirmasjonar utsett til hausten

Konfirmasjonane i kyrkjelydane under Storfjorden kyrkjelege fellesråd er utsett til hausten. Arkivfoto 

Nyhende

Foreløpig er gudstenestene til og med 26. mars berørte. Dei nasjonale bestemmingane verkar også inn på andre arrangement i kyrkjene.