Kyrkjelydane i kommunane Stranda og Fjord

Presisering om gravferder

I kommunene Fjord og Stranda kan gravfølget telje femti.

Liabygda kyrkje  Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

Nyhende

I Sunnmøringen si sak førre veke om kyrkja og gudstenester var talet på personar i eit gravfølgje feil.

- Eg må berre beklage at eg ikkje hadde fått med meg at kyrkjelydane i kommunane Stranda og Fjord føl nasjonale retningsliner, seier prost i Nordre Sunnmøre prosit, Svein Runde.

Innanfor prostiet er det ulike begrensingar i gravferder.

Gravferder i Stranda kommune og Fjord kommune kan altså ha eit følgje på opp til femti personar.


Storfjorden kyrkjelege fellesråd med endringar

Konfirmasjon til hausten