Nedgang i fylket

Stabilt i Stranda

Dei siste arbeidløysetala frå NAV syner at det blir færre utan arbeid i fylket, men stabilt i Stranda.

Ein person i Stranda kommune har blitt utan arbeid sidan 12. mai. ARKIVBILETE  Foto: Yngve Johnsen

Nyhende

Sidan førre oppdatering 12. mai har det blitt 886 færre utan arbeid i Møre og Romsdal. Totalt er det 8.298 som står utan arbeid i vårt fylke.