Stort behov for renovering

-Barna fortener ny skule

Fukt trengjer gjennom veggar, og innvendig murpuss fell av på Ringstad skule. Kommunelegen krev plan om oppgradering.

Einingsleiar Agnes Havnen meiner ein snarast bør gå i gang med planlegging av ein ny skule til erstatning for den meir enn 60 år gamle Ringstad skule på Stranda.  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

-Elevane fortener ein ny skule. Ein bør kome i gang med planlegginga så snart som mogleg, meiner einingsleiar Agnes Havnen.