Plukk opp marint avfall langs fjorden

App for strandrydding

Våren har brukt å vere tid for den store strandryddedagen. Korona har ført til fleire endringar i år

Foreininga Hold Norge Reint oppmodar folk til å finne strandløva i seg og plukke søpple langs land og strand  Foto: Hold Norge Reint

Nyhende

Den ideelle foreininga Hold Norge Rent har, i samarbeid med Senter for oljevern og marint miljø, utvikla appen Rydde som vart lansert i dag 1. juli. Med den håpar dei at alle finn fram strandløva i seg og brukar sommaren på å rydde langs kyst, fjord og strender. I appen kan du mellom anna finne stadar å rydde eller melde frå om område som er forsøpla.