- Vi har ei forplikting om å tenkje økonomisk

Rådmann Åse Elin Hole meiner at ein mellombels reduksjon av stillinga som dagleg leiar av Frivilligsentralen er nødvendig. Det har vore stor uvisse knytt til utgifter med omsyn til koronasitasjonen, seier ho.

Bekymra: I eit brev til kommunen påpeikar Frivilligsentralen at dei er spesielt redde for at tilbudet til ungdommen vil bli redusert. Blant anna Aksjonsveka mot rus og fritidstilbodet Open Hall.   Foto: Ingrid Hjellbakk Kvamstø

Nyhende

- Leiargruppa vart kjent med at dagleg leiar i Frivilligsentralen ville gå ned i stilling før sommaren og vart på det tidspunktet einige i å halde stillinga vakant ut året, seier rådmann Åse Elin Hole.