Svært få kommunar har søkt om kjøkkenpengar

Fleire ordførarar i landet set no matomsorg for eldre på dagsorden. Foto: Heiko Junge / SCANPIX   Foto: Heiko Junge

Nyhende

Berre 25 av 100 millionar kroner er førebels brukt til å byggje nye kjøkken og kantiner på norske sjukeheimar i år.