Sjømaten slår seg saman med Nergård

Selskapet skal heite Norsk Sjømat og vil ha kontor i Tromsø og på Stranda.

Norsk Sjømat, Stranda.  Foto: Johan Behrentz

Nyhende

Norsk sjømat slår seg saman med Tromsø-selskapet Nergård som driv med fangst, foredling og sal. Saman har dei store forventingar til framtida: