Laksebakterie funnen i Noreg for først gong

Frøya 20181015. Laks inne på SalMar sitt foredlingsanlegg på Frøya i Midt-Norge (Sør-Trøndelag). Foto: Gorm Kallestad / NTB  Foto: Gorm Kallestad

Nyhende

Veterinærinstituttet har for første gong bekrefta identifikasjon av bakterien Pasteurella skyensis frå sjuk oppdrettslaks i Noreg.

Veterinærinstituttet rapporterte òg i juni om frammarsj av ein tidlegare ukjent Pasteurella-variant i norsk oppdrettslaks.

– Funn av endå ein ny variant i norsk lakseoppdrett er urovekkjande, og viser at det kan finnast eit større reservoar med sjukdomsframkallande Pasteurella i norske farvatn enn vi har rekna med. Dette understrekar igjen behovet for meir kunnskap om desse bakteriane som er blitt eit stort sjukdoms- og velferdsproblem for den norske oppdrettsnæringa i seinare tid, seier seniorforskar Duncan Colquhoun ved Veterinærinstituttet i ei pressemelding.

Den nye varianten blei identifisert i bakteriologisk rutinediagnostikk ved Veterinærinstituttet.