Fylkesstatistikken 2020 – Demografi

Åtte færre kvart år

Fylkesstatistikken 2020 tek for seg 17 ulike tema. Framover blir kvart av tema presentert i Sunnmøringen i ein serie. Tema for artikkel er demografi

Demografi, eller befolkningslære er eit av tema i Fylkesstatistikken 2020  Foto: Eivind Louis Helset

Nyhende

1. januar 2000 var det 4.677 innbyggarar i Stranda kommune. 20 år seinare er vi 154 færre innbyggarar i kommunen. Frå 2019 til 2020 var nedgangen på 42 personar og vi er per 1. januar 2020, 4.523 innbyggarar.