Svakaste vekst i folketal på over ti år

Fylkesstatistikken for Møre og Romsdal viser ein auke i folketal på 0,2 prosent i 2017.

Svak folketalsutvikling: Stranda opplevde ein nedgang i folketalet på 36 personar i 2017. arkivbilete  Foto: Bjørn Arild Hatlem

+ Abonnent

Dette er den lågaste veksten i folketal for fylket sidan 2007.