Framtida til Liabygda skule

Fjord kommune tilbyr skuleplassar

Liabygda skule: Helse-, oppvekst- og kulturutvalet (HOK) tilrår at småskulen, 1. til 4. trinn, ved Liabygda skule blir samlokalisert med barnehagen i skulebygget, og at mellomtrinnet blir ført over til Ringstad skule frå skuleåret 2019/2020. arkivfoto  Foto: Johan Behrentz

+ Abonnent

Leiar av fellesnemnda i framtidige Fjord kommune, Eva Hove, tilbyr i eit brev til ordførar Jan Ove Tryggestad kjøp av skuleplassar til elevane på småskulen i Liabygda.