RO-prosjektet i formannskapet

Rår til omlegging av helse- og omsorgstenestene

Illustrasjonsfoto: Colourbox  Foto: Colourbox.com

+ Abonnent

Auka satsing på heimetenesta, auka bruk av omsorgsbustader, eigne demensomsorgsplassar og samlokaliserte sjukeheimsplassar er blant tilrådingane til RO- prosjektet om framtidig helse- og omsorgstenester i Stranda kommune.