Geiter

Satsar etter dyretragedie

Med 70 geitemjølkegeiter i fjøsen er Inge Røyrhus i ferd med å få på plass ei ny besetning, og målet er 120. Kanskje meir om det blir tilgang på kvote.

Held smedkurs på Stranda:

– Smiing er på full fart inn att

Men kurshaldar og sjølvutnemnt hobbysmed Magne Raknes skulle ønskje at fleire strandarar blei bitne av basillen.

Klokka skal stillast

Det går mot lysare tider

Natt til søndag startar sommartida. Då skal klokka stillast éin time fram.

Sunnylven skulekorps

Strålande reprise

Det var ein prisvinnar verdig, reprisen som Sunnylven skulekorps hadde i kveld på Hellesylt.

Geiteproduksjon

Mellom dei største i Norge

Med vel 300 mjølkegeiter i fjøsen, er Tor Lie mellom dei største produsentane av geitemjølk i Norge.

Made in Stranda:

Ingen påske utan sjokolade

Stranda Bakeri er i ferd med å gjere utrulege sjokolade-kreasjonar til ein påsketradisjon.

Sunnmøringen på Facebook
Les eAvis

Betre vegar i Stranda

Stranda kommune får i løpet av året 14 kilometer med ny asfalt.

No er komfyrvakta på plass

Vinnaren av ei komfyrvakt oppdaga måndag at å ta i bruk premien fort kunne bli kostbart. I dag kom løysinga.

Norsk journalistlag

Dag Idar vert nestleiar

Dag Idar Tryggestad frå Stranda er valt til ny nestleiar i Norsk Journalistlag.

Stranda Fotball

Tap mot naboen

A-laget til Stranda fotball tapte i kveld ein treningskamp mot Sykkylven.

Sjå video frå XAir 2016 i Sunnylven:

Skal hoppe frå Helsetkopen igjen

Jaktrettar

Bygdefolk skal ha førsteretten

Bygdefolk skal ha førsteretten på å drive jakt i statsallmenningane og etter dei same grenseinndelingane som i dag – upåverka av kommunereform og EØS-avtale. Det er blant dei førebelse konklusjonane til statsallmenningsutvalet.

Stranda vg. skule

Stryk tilbod

Det blir ikkje gjeve tilbod for to klassar ved Stranda vg. skule til hausten.

Nabokommunen Sykkylven:

Utfordrar Stranda

Sykkylven har sett av ein million kroner for å ruste opp vegen ved Fause.

Vann «Komfyrvakt» i premie – men hadde feil støpsel på komfyren:

Kunne ikkje bruke premie

Det var ein glad og takksam vinnar som kunne ta i mot ei komfyrvakt på måndag denne veka.

Stranda, Liabygda og Sykkylven:

Vil bli sokneprest

Det har meldt seg fem søkjarar til stillinga som sokneprest i Stranda og Liabygda.

Positivt for landbruket

Meir mjølk på færre gardsbruk i Stranda

Pila peikar jamt oppover for mjølkeproduksjonen i Stranda kommune. Det gjeld både geit og kumjølk.

Ny kontrakt med Larvik

Hege Løken frå Stranda har teikna toårs kontrakt med handballklubben Larvik.