Ordføraren i Stranda

Møter miljøvernministeren

Stranda-ordføraren har med seg klåre meiningar om tiltak mot forureining av verdsarvfjordane når han møter miljøvernministeren.

Kommunar samarbeider

Set demens på dagsorden

Byrg kompetanse inviterer til seks samlingar i haust om demens for pårørande.

Satsar friskt i Liabygda

Byggjer ny løe til åtte mill. kroner

Medan mange bønder klagar over dårlege vilkår, satsar bonde Knut Ole Overaa i Liabygda optimistisk.

Betre skuleveg

Felte trafikkfarlege tre

Når 45 nye førsteklassingar startar på Ringstad skule måndag, er i alle fall delar av skulevegen blitt meir trafikktrygg.

Lite radioaktiv forureining

Forskarar målte i 2016 for første gong radioaktiviteten i oppdrettslaks langs heile norskekysten.

Stranda Fjord Trail Race

Fleire lokale namn på deltakarlista

Det 33 kilometer lange fjelløpet er fullteikna, fortel arrangørane.

Sunnmøringen på Facebook
Les eAvis

Barna får velje i år – og får eiga valveke

Nokre barn lurer på kvifor ikkje Høgre og Ap kan samarbeide. Dei er jo dei største – dei ville fått fleirtal for sakene sine, og forskjellane er ikkje så store?

Sjøfartsdirektoratet held fokus på verdsarvfjordane:

Avviser at dei vil jobbe med nye nasjonale miljøkrav

– Det er ikkje ein del av oppdraget, seier avdelingsdirektør Bjørn Egil Pedersen i eit svarbrev til hamnestella i Aurland og Stranda.

Ber om skjønsmidlar frå Fylkesmannen

Stranda kommune søkjer blant anna om midlar til å innføre vaktordning for brann- og ulukkesberedskap i Geiranger neste sommar.

No begynner stortingsvalet

Allereie frå torsdag kan du vere med å bestemme kven som skal styre landet dei neste fire åra. For fire år sidan stemte tre av ti før sjølve valdagen.

Politiet åtvarar mot trimming – og varslar fleire kontrollar

Finn mopedar som går over 90 km/t

Det er det dobbelte av fartssperra.

Eldar Parr debuterer som festivalkunstnar

Ei kunstnerisk reise i dur og moll