Tips oss

Tips oss på 702 61 122

  • Ring 702 61 122
  • Send e-post til sunnmoringen@sunnmoringen.no

Kan bli 50-sone

I eit brev frå Statens vegvesen kjem det fram at dei ønskjer å setje opp fartsgrensa i Dalevegen.

Hytta blir ny på TV

Familien Bonsaksen frå Sunnylven er med i TV3-programmet «Eventyrlig oppussing».

Sjekk hus og eigedomar som nyleg er selde

Oversynet for bygdelaga i Stranda oppdaterer seg heile tida, så lista endrar seg kvar gong ein ny eigedomshandel blir registrert.

Designa ny salong og overtok frisørbedrift

Markerte generasjonsskifte med oppussing.

Dobbeltsiger til ung skyttar

Ny skyttarsesong har starta, og Strandaskyttarane hevdar seg fortsatt i toppen.

Sunnmøringen på Facebook
Les eAvis

Rår til avlysing av anbod

Rådmannen rår til å avlyse anbodskonkurransen på ny hovudavløpsledning på Svemorka grunna «nye vesentlege moment».

Universet: Ei æve av stjerner og planetar

– Stjernehimmelen i vinterhalvåret er eit overveldande vakkert syn. Har du roa over deg, blir du gjerne sett i filosofisk modus. Kvar er mennesket sin plass i det store univers? Tidlegare ordførar Inge Gjærde gjev deg sine beste tips for å starte ein hobby som du aldri vil bli utlært i: Astronomi.

Strikkedugnad i Stranda

Juleaksjonen til Kirkens Bymisjon Møre fekk strandarane til å hente fram garn og pinnar.

Hendingar på Stranda i politiloggen

Politiet melder om fleire hendingar i Stranda denne helga.

Fekk internasjonal pris

Eit av selskapa til utflytta strandar Thomas Jelle gjorde det skarpt på Europeean Satellite Navigation Competition i Berlin.

Vedskier vart til syklar

Rotary-klubben på Stranda har fått melding frå The David School i Sierra Leone om at pengane frå vedskie-tippinga under Strandadagane har vorte brukte til syklar for elevane.

Kreative i fellesskap

I haust har ei internasjonal arbeidsgruppe vore i sving med å lage leikeplass til dei nye innbyggjarane på Rellingbøen.

Fekk avslag i Bergen – reiser til Moskva

– Det er forferdeleg at ikkje alle som ønskjer stamcellebehandling kan få det, seier Eva Kristine Langlo Røyrhus (44).

Redusert kapasitet på Ørsneset

Denne veka vil det bli redusert kapasitet på ferjeruta mellom Magerholm og Sykkylven, fortel Fjord1 i ei pressemelding.

Planlegg straumstans

Stranda kommune melder at det er planlagt straumstans i Sunnylven i morgon, torsdag.

Sjekk kva eigedomar som nyleg er selt

Oversynet for bygdelaga i Stranda oppdaterer seg heile tida, så lista endrar seg kvar gong ein ny eigedomshandel blir registrert.

Tordnar mot politivedtak på fylket

Måndag gjekk eit knapt fleirtal på sju mot seks medlemmar i fylkesutvalet inn for Kristiansund som hovudkontor for det nye politidistriktet i Møre og Romsdal. Dette reagerer både Frank Sve (Frp) og Eva Vinje Aurdal (Ap) på.

Forlangar ekstramøte om mogleg asylmottak

Framstegspartiet sin gruppeleiar Frank Sve krev eit ekstraordinært formannskapsmøte med orientering om mogleg etablering av asylmottak i Stranda kommune.