TV-innsamlinga til Røde Kors:

Slo resultatet frå i fjor

I Stranda kom det inn nesten 38.000 kroner meir enn året før til innsamlingsaksjonen på NRK. Sjå resultata i bygdelaga i 2015 og 2016 her.

Trafikkontroll på Stranda

– Ingen reaksjonar, melder politiet.

Skal drøfte kommunereforma

Formannskapa i Stranda og Sykkylven skal i dag kvar for seg drøfte kommunereforma og Fylkesmannen sitt framlegg om å slå saman dei to kommunane.

Auke i utanlandske turistar

Møre og Romsdal hadde ein auke på 18,8 prosent i talet på utanlandske turistar dei åtte første månadane i år, samanlikna med same periode i fjor.

Amalie på stortingsliste

Amalie Ringdal Birkhol (fødd i 1997) frå Stranda er Møre og Romsdal Venstre sin ungdomskandidat ved valet til Stortinget hausten 2017. Pål Farstad er sett på førsteplass.

Godt år for reiselivsnæringa

Området til det tidlegare reisemålsselskapet Geirangerfjord & Trollstigen merkar seg særleg positivt ut i eit generelt svært godt år for reiselivsnæringa både i heile landet og i Møre og Romsdal.

Sunnmøringen på Facebook
Les eAvis

To frå Stranda i Laurdagsrevyen på NRK

Ein fastbuande strandar som stilar mot Stortinget og ein utflytta strandar som er profesjonell publikumsoppvarmar var hovudpersonar i to av innslaga på Laurdagsrevyen 22. oktober.

Motorsykkel frå Geiranger til TV-aksjonen på NRK

Ein brite har donert ein motorsykkel til TV-aksjonen, etter å ha vore på ferie i Geiranger. Sykkelen er no på veg til Oslo, der han skal auksjonerast bort for innsamlingsaksjonen til NRK og Røde Kors.

Stranda kan tape millionar

Stranda kommune sitt refusjonskrav i Svemorka kan falle vekk, varslar ny plansjef.

Byte sesong for Geirangerbesøk?

Stranda Hamnevesen luftar tanken om Hurtigruta kan gå til Hjørundfjorden om sommaren og Geirangerfjorden om hausten. Hurtigruta er open for å vurdere dette.

Botten på toppen i Ap

Moldensaren Else-May Botten (fødd i 1973) tronar på toppen av Møre og Romsdal Arbeidarparti si liste til Stortingsvalet 2017. Fredric Holen Bjørdal (1990) frå Ørsta står som nummer to.

Ordførar hardt ut mot politiforslag

Ordførar Jan Ove Tryggestad er kritisk til politimeisteren sitt forslag om færre lensmannskontor. Tryggestad meiner at kontoret på Stranda bør haldast oppe i staden for eit anna som er foreslått skjerma.

Vil ha eiga sak om SFO

Spørsmål om manglande tilbod om skulefritidsordning (SFO) var oppe i kommunestyret i dag.

Vil legge ned lensmannskontoret

Politimeister Ingar Bøen følgjer konklusjonen til arbeidsgruppa som foreslår å leggje ned Stranda og Norddal lensmannskontor på Stranda.

Lanseringsfest for folkedansfilmar

Det blir raud løpar og høge glas når Hellesylt Ungdomslag inviterer til premierefest i begynnelsen av november.

Startar detaljregulering

Fast utval for plansaker (PLA) får sak om detaljregulering av skytebana i Liabygda i dag torsdag.

Strandar deltek i NM

Torsdag køyrer Tonje Vibeke Ulla Bjørklund frå Stranda nedover til Hankø for å delta i NM i blomsterdekorering.

Matspalta: Gresk kebab med norsk lam

Fårikålgryta har allereie vore på bordet fleire gongar denne hausten. Det er mange gode tradisjonsrettar ein kan lage, no som sesongen for lammekjøt er godt i gong.

Ekornes kuttar talet på tilsette

Inntil 50 stillingar blir kutta når møbelprodusenten Ekornes i Sykkylven reduserer indirekte kostnader for å styrke konkurranseevna.