Kommunebarometeret 2017

Stranda opp ni plasser frå i fjor

Stranda kommune klatrer på Kommunebarometeret i år. Kommunen hamner midt på treet kva gjeld plassering og på nøkkeltal.

Har fått over ein million til utvikling og produksjon

Gir støtte til ny Øie-film

50% RABATT PÅ ABONNEMENT

FÅ FULL TILGANG PÅ SUNNMØRINGEN FOR BERRE 1 KR PR DAG

Debatt med sterkt engasjement

Vil ha tilbod

Debatten rundt avlastingsbustader for barn og ungdom med særskilt stort behov, mangla ikkje engasjement.

Suksess-program

TV-team stenger Trollstigen

Trollstigen blir stengd i periodar i dag og i morgon.

2.581 strandarar får igjen på skatten

I dag kjem skattepengane

Kan ta i mot meir avfall på Kjølen

Etter at lokala deira i Ødegårdsvegen 130 brann ned i juni i fjor, har Stranda Gjenvinning og Transport AS halde til på Kjølen Miljøstasjon.

Stranda pensjonistlag

Valkampopning i Stranda "Slippen min" sigra

Det mangla ikkje på tema då sentrale politikarar drog i gang valkampen i Stranda.

Varslar straumstans i natt

Nettselskapet koplar ut høgspentlinjene mellom Stranda vgs og Korsbakken.

Sunnmøringen på Facebook
Les eAvis

Fleire fekk forenkla førelegg

Laserkontroll i Velledalen

Damelaget Stranda/Sunnylven

To sigrar på to kampar

– Vi spelar for å vinne, fortel trenar Geir Koppang.

Kommunalt næringsfond

Tildelingar 2017

Formannskapet vedtok i dag kven får midlar frå det kommunale næringsfondet.

Utvidar studietilbodet

Vestborg vidaregåande skule startar opp idrettslinje.

10.000 med gondolbana

Gondolbana i Loen i Nordfjord har fått ein betre start enn det var budsjettert med, skriv Nett.no.

Gardsat langs landevegen

Bygdeturisme blømer

Næringsorganisasjonen Hanen fyller 20 år i år.

Fjordturar

Stadig meir luksus

Stadig fleire luksusbåtar, verdt opp mot ein milliard, besøkjer fjordane på vestlandet.

Stranda pensjonistlag med debattmøte

Dreg i gang valkampen

Stranda pensjonistlag byr måndag inn til valmøte på kulturhuset.

Morgan Berg er klar for å bygge vidare på erfaringa frå i fjor

Verdsarvpresten utset ferien

Etter førre sommar var ikkje Morgan Berg i tvil om at han gjerne utset ferien i år også.

Med naturleg lidenskap

Oscar Almgren og Uteguiden går inn i sommarsesongen

Stikk ut 2017

Ljøbrekka

Ljøbrekka vart gått ein laurdag morgon, og det vart ei oppleving av dei sjeldne. På fleire måtar.

Hellesyltdagane fyller 30 år

Det heile starta med ein loppemarknad, og utvikla seg etter kvart til å bli ein familiefestival.

Slik kan du oppleve andre kulturar i di eiga, eller kanskje i andre si stue

Opnar huset sitt for turistar

Avslag på konsesjonar

Vil satse stort på oppdrett

Mykje står på spel om ikkje Norsk Sjømat får dei fire oppdrettskonsesjonane dei har søkt om.

Mange tok del på Hestens dag

Førre søndag arrangerte Stranda ride og køyreklubb Hestens dag på ridebana i Svemorka.

Masterplan for Geiranger

Søker om kortsiktig lån til forstudie

Destinasjon Geiranger har sendt søknad på eit kortsiktig likvidetslån til Stranda kommune i samband med masterplan for Geiranger.

Økonomien i Stranda kommune

Fortset med gode resultat

Første tertialrapport for 2017 syner ei god prognose for Stranda kommune.

Peer Gynt Galleriet

Bygda tok grep

Det er ein ny giv for Peer Gynt Galleriet på Hellesylt

Gangveg i Stranda

Prioriterer mjuke trafikkantar

Hit, men ikkje lenger går gangvegen. Det kan det bli ei endring på.

Mat

Brennesle til salat

Éi eksklusiv og éi gratis råvare. Saman er dei på sitt beste.