Finne inspirasjon Næringsorganisasjonen Hanen har pussa opp nettsida si i jubileumsåret. Dagleg leiar Bernt Bucher Johannessen vonar mange vil leggje turen innom og finne inspirasjon til noregsferie.
(Foto: Kari Hamre, NPK)

Finne inspirasjon Næringsorganisasjonen Hanen har pussa opp nettsida si i jubileumsåret. Dagleg leiar Bernt Bucher Johannessen vonar mange vil leggje turen innom og finne inspirasjon til noregsferie. Foto: Kari Hamre, NPK

Hanen fyller 20 år

Bygdeturisme blømer

Næringsorganisasjonen Hanen fyller 20 år i år. Blant medlemmene, som tilbyr gardsmat og bygdeturisme av ymse slag, har det vore stor vekst og variasjon gjennom alle desse åra. Og næringa har stor tru på sesongen i år.

– På desse åra har mangfaldet blant medlemsbedriftene våre blitt veldig stort og fantastisk. Vi har snart 500 medlemmer frå heile Noreg. Bygdeturisme og gardsmat har teke til å gi inntekter og pensjonspoeng. Dei som driv med dette er ikkje ein naiv gjeng som surrar rundt i sommartåka og sel honning. Dette er seriøse bedrifter som bidreg til arbeid i lokalsamfunna sine, seier dagleg leiar i Hanen, Bernt Bucher Johannessen.

Hanen i mange kanalar

– Bygdeturisme er ei næring som må bli teken på alvor og bli skikkeleg marknadsført ute i verda. Vi er ikkje på jakt etter busslaster med turistar som berre blir her i 48 timar, men vi har søkjelys på dei turistane som vil kome og vere ein del av lokalsamfunnet og oppleve det spesielle kvar og ein har å tilby, seier Bucher Johannessen.

Hanen-organisasjonen har gjennom tjue år framsnakka og synleggjort små reiselivsbedrifter i Bygde-Noreg. I år har jubilanten pussa opp nettsida si, men kan også tilby ein app for å gjere bygdeperlene meir tilgjengeleg for folk. Hanen har i tillegg inngått samarbeid med den norske reiselivsportalen Visitnorway.com for å bli endå meir synleg både i inn- og utland.

Framtidstru

I den årlege medlemsundersøkinga til Hanen går det også i år fram at det er stor optimisme og framtidstru i næringa. Vel 92 prosent av bedriftene trur at sommaren 2017 blir "som i fjor eller betre" for dei. Av desse er det vel 48 prosent som trur sommaren i år blir "mykje betre eller betre enn i 2016". Samtidig er 70 prosent ganske eller svært optimistiske når det gjeld framtida.

– Dette er gode tal. Trenden gjennom mange år held fram. Omsetninga aukar og det vert levert gode økonomiske resultat. For første gong i 2016 hadde meir enn halvparten av Hanen-medlemmene over 1 million kroner i omsetning, seier Bernt Bucher Johannessen.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Sametingspresidenten vil ha samisk som obligatorisk fag i heile landet

Sametingspresident Vibeke Larsen foreslår at alle elevar i heile landet må ha samiskundervisning i grunnskulen. Kunnskapsministeren er skeptisk.

Beinrestar funne av skuleelevar viste seg å stamme frå sel 

Politiet har analysert beinrestar som elevar frå Tananger i Rogaland fann under ei utflukt. Beinrestane stammar ikkje frå eit menneske, men frå ein sel.

Bullen tapte dramatisk VM-kamp

Grace Bullen tapte sin første kamp i bryte-VM i 58-kilosklassen etter stor dramatikk. Også Iselin Moen Solheim i 75-kilosklassen er utslått.

Ulveklager på Austlandet avvist av rovviltnemndene

Rovviltnemndene for Oslo, Akershus, Østfold og Hedmark avviste alle klagene som er komne på fellingsløyva for ulvejakta til vinteren.

Badesesongen fortset – men kanskje mest for hardhausane

Sommaren er ikkje heilt avskriven enno, men det blir kjøligare netter og framleis regn og regnbyer over store delar av landet til helga.

– Ei stor ære

Det seier Roger Furset, som søndag blei utnemnt til æresmedlem i Storfjordens Venner.

Monja Mjelva ved Hotel Union Geiranger:

Medlem i nytt samarbeidsråd for kultur og reiseliv

Ei av oppgåvene til den nye meiningsgruppa blir å gje råd til regjeringa, som ønskjer å lokke fleire kulturturistar til Norge.

Cruisetrafikken og Geiranger

Ministermøte

Ordførar Jan Ove Tryggestad og representantar frå Stranda Hamnevesen skal møte klima- og miljøministeren 12. september.

Stranda Feriesenter

Vil ha saka opp på ny

Siste ord om avslag på søknad om næringsstøtte til arkeologisk undersøking er ikkje sagt.

Fjord Trail Race

Stor innsats av Røde Kors

Røde Kors i Stranda hadde 31 frivillige på plass under Fjord Trail Race.

I regn og skodde

Imponerande tider i regnet

Jonathan Albon frå Bergen og England vann det lange Fjord Trail Race.

Matfestivalen

Er du ein matgründer?

Fylkesmannen ønskjer å delta i mobiliseringa av fleire lokalmatprodusentar.