Finne inspirasjon Næringsorganisasjonen Hanen har pussa opp nettsida si i jubileumsåret. Dagleg leiar Bernt Bucher Johannessen vonar mange vil leggje turen innom og finne inspirasjon til noregsferie.
(Foto: Kari Hamre, NPK)

Finne inspirasjon Næringsorganisasjonen Hanen har pussa opp nettsida si i jubileumsåret. Dagleg leiar Bernt Bucher Johannessen vonar mange vil leggje turen innom og finne inspirasjon til noregsferie. Foto: Kari Hamre, NPK

Hanen fyller 20 år

Bygdeturisme blømer

Næringsorganisasjonen Hanen fyller 20 år i år. Blant medlemmene, som tilbyr gardsmat og bygdeturisme av ymse slag, har det vore stor vekst og variasjon gjennom alle desse åra. Og næringa har stor tru på sesongen i år.

– På desse åra har mangfaldet blant medlemsbedriftene våre blitt veldig stort og fantastisk. Vi har snart 500 medlemmer frå heile Noreg. Bygdeturisme og gardsmat har teke til å gi inntekter og pensjonspoeng. Dei som driv med dette er ikkje ein naiv gjeng som surrar rundt i sommartåka og sel honning. Dette er seriøse bedrifter som bidreg til arbeid i lokalsamfunna sine, seier dagleg leiar i Hanen, Bernt Bucher Johannessen.

Hanen i mange kanalar

– Bygdeturisme er ei næring som må bli teken på alvor og bli skikkeleg marknadsført ute i verda. Vi er ikkje på jakt etter busslaster med turistar som berre blir her i 48 timar, men vi har søkjelys på dei turistane som vil kome og vere ein del av lokalsamfunnet og oppleve det spesielle kvar og ein har å tilby, seier Bucher Johannessen.

Hanen-organisasjonen har gjennom tjue år framsnakka og synleggjort små reiselivsbedrifter i Bygde-Noreg. I år har jubilanten pussa opp nettsida si, men kan også tilby ein app for å gjere bygdeperlene meir tilgjengeleg for folk. Hanen har i tillegg inngått samarbeid med den norske reiselivsportalen Visitnorway.com for å bli endå meir synleg både i inn- og utland.

Framtidstru

I den årlege medlemsundersøkinga til Hanen går det også i år fram at det er stor optimisme og framtidstru i næringa. Vel 92 prosent av bedriftene trur at sommaren 2017 blir "som i fjor eller betre" for dei. Av desse er det vel 48 prosent som trur sommaren i år blir "mykje betre eller betre enn i 2016". Samtidig er 70 prosent ganske eller svært optimistiske når det gjeld framtida.

– Dette er gode tal. Trenden gjennom mange år held fram. Omsetninga aukar og det vert levert gode økonomiske resultat. For første gong i 2016 hadde meir enn halvparten av Hanen-medlemmene over 1 million kroner i omsetning, seier Bernt Bucher Johannessen.

 

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Farleg skogbrann under kontroll i Portugal

Brannmannskap i Portugal har greidd å få kontroll over enda ein skogbrann som har rast i fem dagar i nærleiken av der 64 personar døydde i helga.

Gullgravar fann Noregs største klump i Rennebu

Arne Sevaldsen har grave etter gull i elva Gisna i Sør-Trøndelag i feriane i tre år. Denne veka fann han ein klump på 19,56 gram, noko som er ny noregsrekord.

Jegerforbundet vil ha lisensfelling også innanfor ulvesona

Norges Jeger- og fiskarforbund reagerer på at rovviltnemndene ikkje innstiller på å opne for felling av ulv innanfor ulvesona.

Narkodømd nordmann lauslaten mot kausjon i Bolivia

Ein norsk-boliviansk mann som blei fengsela i Bolivia for forsøk på kokainsmugling i 2008 er lauslaten mot kausjon.

32-åring sikta for valdtekt av fleire barn under 14 år

Ein 32 år gammal mann er i Sunnmøre tingrett varetektsfengsla i fire veker, sikta for valdtekt av fleire barn. 

Kommunebarometeret 2017

Stranda opp ni plasser frå i fjor

Stranda kommune klatrer på Kommunebarometeret i år. Kommunen hamner midt på treet kva gjeld plassering og på nøkkeltal.

Har fått over ein million til utvikling og produksjon

Gir støtte til ny Øie-film

Debatt med sterkt engasjement

Vil ha tilbod

Debatten rundt avlastingsbustader for barn og ungdom med særskilt stort behov, mangla ikkje engasjement.

Suksess-program

TV-team stenger Trollstigen

Trollstigen blir stengd i periodar i dag og i morgon.

2.581 strandarar får igjen på skatten

I dag kjem skattepengane

Kan ta i mot meir avfall på Kjølen

Etter at lokala deira i Ødegårdsvegen 130 brann ned i juni i fjor, har Stranda Gjenvinning og Transport AS halde til på Kjølen Miljøstasjon.

Stranda pensjonistlag

Valkampopning i Stranda "Slippen min" sigra

Det mangla ikkje på tema då sentrale politikarar drog i gang valkampen i Stranda.

Varslar straumstans i natt

Nettselskapet koplar ut høgspentlinjene mellom Stranda vgs og Korsbakken.

Fleire fekk forenkla førelegg

Laserkontroll i Velledalen