Kraftig nedgang i salet av nye bustadar

Så langt i år er salet av nye bustadar 18 prosent lågare enn i fjor. I august var salet 33 prosent lågare enn i same månad i fjor.

Tala kjem fram i den månadlege statistikken til Boligprodusentenes Forening.

– Vi ser med ei viss uro på nedgangen i salet av leilegheiter. Vi trur at dette har samanheng med innstrammingane i bustadlånsforskrifta. Det er no på tide å evaluere denne for å sjå på moglege lettar for finansiering av kjøp av nye bustadar. Vi har i dag bedt om eit møte med finansminister Siv Jensen for å diskutere dette, seier administrerande direktør Peder Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Det er salet av leilegheiter som fell mest, med ein reduksjon på 31 prosent så langt i år. Salet av einebustadar ligg 10 prosent under fjoråret, mens det er selt 15 prosent fleire småhus i år enn i fjor på same tid, opplyser foreininga.

Dei siste tolv månadane er det igangsett 32.658 bustader. Så langt i år er det igangsett 8 prosent fleire bustadar enn på same tid i fjor.

(©NPK)

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Dag Terje Andersen vikar for Tajik utan drama

Dag Terje Andersen (Ap) synest det er heilt udramatisk å gi frå seg vervet som talsperson for arbeids- og sosialpolitikk til Ap-nestleiar Hadia Tajik.

Forbrukarar får betre vern ved pakkereiser dei sjølv set saman

Eit nytt pakkereisedirektiv blei fredag innlemma i EØS-avtalen, og gir forbrukarane betre vern ved bestilling av pakkereiser dei sjølv set saman.

Norske jagarfly følgde russiske bombefly ved Tromsø

Forsvaret stadfestar at norske F16-jagarfly onsdag identifiserte og følgde russiske bombefly nordvest for Tromsø, skriv Aldrimer.no.

Kringkastingssjefen blir meld til politiet for dab-innføring

Kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen blir meld til politiet for innføringa av dab. Anmeldaren kallar innføringa eit nasjonalt overgrep.

Nyheitsbyrå: Norwegian vil kjøpe opp britisk lågprisselskap

Norwegian er i samtalar med det britiske Monarch Airlines om å kjøpe opp heile eller deler av selskapet, opplyser kjelder til Press Association.

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Sunnylven

Sunnmørsstemne i helga

Hellesylt Ungdomslag arrangerer Sunnmørsstemnet for barn i helga.

Kommunestyret

Ny viltnemd i Stranda

Kommunestyret i Stranda vedtok i ettermiddag samrøystes ny viltnemd.

Sjukefråværet andre kvartal 2017

Stabilt sjukefråvær i fylket

Forvaltningsplan for rovvilt

Vil ha bort jerven