Kraftig nedgang i salet av nye bustadar

Så langt i år er salet av nye bustadar 18 prosent lågare enn i fjor. I august var salet 33 prosent lågare enn i same månad i fjor.

Tala kjem fram i den månadlege statistikken til Boligprodusentenes Forening.

– Vi ser med ei viss uro på nedgangen i salet av leilegheiter. Vi trur at dette har samanheng med innstrammingane i bustadlånsforskrifta. Det er no på tide å evaluere denne for å sjå på moglege lettar for finansiering av kjøp av nye bustadar. Vi har i dag bedt om eit møte med finansminister Siv Jensen for å diskutere dette, seier administrerande direktør Peder Jæger i Boligprodusentenes Forening.

Det er salet av leilegheiter som fell mest, med ein reduksjon på 31 prosent så langt i år. Salet av einebustadar ligg 10 prosent under fjoråret, mens det er selt 15 prosent fleire småhus i år enn i fjor på same tid, opplyser foreininga.

Dei siste tolv månadane er det igangsett 32.658 bustader. Så langt i år er det igangsett 8 prosent fleire bustadar enn på same tid i fjor.

(©NPK)

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Framgang på Oslo Børs

Hovudindeksen på Oslo Børs er tilbake over 800-grensa og enda på 800,22 måndag. Indeksen steig med 0,51 prosent gjennom dagen.

Frp risikerer at Hagen får motkandidat til Nobelkomiteen 

Stortinget ber Framstegspartiet finna ein annan kandidat enn Carl I. Hagen til Nobelkomiteen. Frp risikerer at det blir stilt motkandidat mot partinestoren .

Budsjettfristen ryk – igjen 

Heller ikkje i haust klarar dei fire partia på borgarleg side å bli samde om budsjettet innan den sjølvpålagde fristen, måndag kveld.

Presidentskapet held møte om nobelkandidaturet til Hagen

Også KrF er skeptisk til at Frp-nestor Carl I. Hagen skal få plass i Nobelkomiteen. Høgre vil førebels ikkje tona flagg i saka.

Fv 60 Hornindal-Hellesylt

Omfattande berging

Fylkesveg 60 er stengt for tunge køyretøy i Indre Hornindal, men personbilar kan køyre om.

"Vestlandet":

Ber om fylkesnamn som ikkje provoserer naboane

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal med klar tale til Stortinget.

Sesongopning ved Strandafjellet skisenter

Fryda seg vilt i djupsnøen

Ring søkjer eigar:

Har du mista gifteringen din på ferja?

Mannskapet på M/F Sykkylvsfjord passar i tilfelle godt på den – men dei vil gjerne gi den tilbake!

Martine Lorgen Øvrebust

10.-plass på Beitostølen

Glatte vegar – også i Stranda:

– Køyr varsamt og etter forholda

Detaljregulering for skytebane på Stavseng

Feil gir høyringsfrist i desember