Engasjement: Arbeidsgruppa og foreldreutvalet ved Liabygda skule ønska høyringsinnspel frå sambygdingane og det fekk dei på møtet i går. Frå venstre: Knut Ove Overå, Astrid Eide Stavseng, rektor Pål Bjørn Øvrebust, Randi Strand Overaa, Marie Hjørungdal Lied.

Engasjement: Arbeidsgruppa og foreldreutvalet ved Liabygda skule ønska høyringsinnspel frå sambygdingane og det fekk dei på møtet i går. Frå venstre: Knut Ove Overå, Astrid Eide Stavseng, rektor Pål Bjørn Øvrebust, Randi Strand Overaa, Marie Hjørungdal Lied.

Kritiske til innstilling om skulen

Foreldreutvalet ved Liabygda skule inviterte i går kveld til ope møte om framtida til Liabygda skule. Fleire av dei frammøtte stilte seg kritiske til innstillinga frå rådmannen.

Rådmannen innstiller i saka på at Liabygda skule skal leggast ned frå 1. august i år. I innstillinga frå rådmannen blir det rådd til at elevane frå Liabygda skal byrje på Ringstad skule, noko som betyr ferjeskyss for elevane frå 1. til 7. trinn.  Saka er ute på høyring fram til 4. mai, og målet med møtet i går var å få innspel til ein felles høyringsuttale.

Rundt tretti liabygdarar deltok på møtet, som var ope for alle i bygda.

- Eg har fått inspel på og sjølv fremja som syn til kommunen at Stordal/Norddal-alternativet ikkje er godt nok vurdert i innstillinga, sa rektor Pål Bjørn Øvrebust innleiingsvis til dei frammøtte.

Han fekk sterk støtte for dette synet i forsamlinga, og fleire av dei frammøtte tok opp punktet om skyss av elevane.

- På folkemøtet var bygda sameint og tydelege på at sikker skyss av ungane var eit ufråvikeleg krav. Dette er det ikkje tatt omsyn til i innstillinga, sa ein av foreldra.

- Stranda er heilt uaktuelt. Alternativet er Stordal/Norddal. Eg ser ingen fordelar med å sende ungane til Stranda, meinte ein annen.

- Om vi seier at vi går for Norddal/Stordalsalternativet, då må det vere skule i Liabygda eitt år til. Det er ein prosess som skal gjennomførast før ungane kan byrje på ny skule, sa Øvrebust til dei frammøtte.

Arbeidsgruppa sameiner innspela frå møtet inn i eit utkast til høyringsuttale, som blir presenterte for foreldra neste veke. Då er det kalla inn til nytt møte om Liabygda skule i regi av foreldreutvalet.

Meir om Liabygda skule og diskusjonane på møtet kjem i torsdagsprenten av Sunnmøringen

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Stigande vaniljepris gir dyrare is

Ein syklon på Madagaskar fører til høgare vaniljeprisar, noko som har ringverknader i iskremindustrien.

Cruisetrafikken og Geiranger

Ministermøte

Ordførar Jan Ove Tryggestad og representantar frå Stranda Hamnevesen skal møte klima- og miljøministeren 12. september.

Analytikarar ventar beste lakseresultat nokosinne

Sjømatanalytikarar forventar rekord når fleire av lakseselskapa legg fram kvartalsrapportane sine denne veka.

– Ei stor ære

Det seier Roger Furset, som søndag blei utnemnt til æresmedlem i Storfjordens Venner.

Monja Mjelva ved Hotel Union Geiranger:

Medlem i nytt samarbeidsråd for kultur og reiseliv

Ei av oppgåvene til den nye meiningsgruppa blir å gje råd til regjeringa, som ønskjer å lokke fleire kulturturistar til Norge.

Cruisetrafikken og Geiranger

Ministermøte

Ordførar Jan Ove Tryggestad og representantar frå Stranda Hamnevesen skal møte klima- og miljøministeren 12. september.

Stranda Feriesenter

Vil ha saka opp på ny

Siste ord om avslag på søknad om næringsstøtte til arkeologisk undersøking er ikkje sagt.

Fjord Trail Race

Stor innsats av Røde Kors

Røde Kors i Stranda hadde 31 frivillige på plass under Fjord Trail Race.

I regn og skodde

Imponerande tider i regnet

Jonathan Albon frå Bergen og England vann det lange Fjord Trail Race.

Matfestivalen

Er du ein matgründer?

Fylkesmannen ønskjer å delta i mobiliseringa av fleire lokalmatprodusentar.