Engasjement: Arbeidsgruppa og foreldreutvalet ved Liabygda skule ønska høyringsinnspel frå sambygdingane og det fekk dei på møtet i går. Frå venstre: Knut Ove Overå, Astrid Eide Stavseng, rektor Pål Bjørn Øvrebust, Randi Strand Overaa, Marie Hjørungdal Lied.

Engasjement: Arbeidsgruppa og foreldreutvalet ved Liabygda skule ønska høyringsinnspel frå sambygdingane og det fekk dei på møtet i går. Frå venstre: Knut Ove Overå, Astrid Eide Stavseng, rektor Pål Bjørn Øvrebust, Randi Strand Overaa, Marie Hjørungdal Lied.

Kritiske til innstilling om skulen

Foreldreutvalet ved Liabygda skule inviterte i går kveld til ope møte om framtida til Liabygda skule. Fleire av dei frammøtte stilte seg kritiske til innstillinga frå rådmannen.

Rådmannen innstiller i saka på at Liabygda skule skal leggast ned frå 1. august i år. I innstillinga frå rådmannen blir det rådd til at elevane frå Liabygda skal byrje på Ringstad skule, noko som betyr ferjeskyss for elevane frå 1. til 7. trinn.  Saka er ute på høyring fram til 4. mai, og målet med møtet i går var å få innspel til ein felles høyringsuttale.

Rundt tretti liabygdarar deltok på møtet, som var ope for alle i bygda.

- Eg har fått inspel på og sjølv fremja som syn til kommunen at Stordal/Norddal-alternativet ikkje er godt nok vurdert i innstillinga, sa rektor Pål Bjørn Øvrebust innleiingsvis til dei frammøtte.

Han fekk sterk støtte for dette synet i forsamlinga, og fleire av dei frammøtte tok opp punktet om skyss av elevane.

- På folkemøtet var bygda sameint og tydelege på at sikker skyss av ungane var eit ufråvikeleg krav. Dette er det ikkje tatt omsyn til i innstillinga, sa ein av foreldra.

- Stranda er heilt uaktuelt. Alternativet er Stordal/Norddal. Eg ser ingen fordelar med å sende ungane til Stranda, meinte ein annen.

- Om vi seier at vi går for Norddal/Stordalsalternativet, då må det vere skule i Liabygda eitt år til. Det er ein prosess som skal gjennomførast før ungane kan byrje på ny skule, sa Øvrebust til dei frammøtte.

Arbeidsgruppa sameiner innspela frå møtet inn i eit utkast til høyringsuttale, som blir presenterte for foreldra neste veke. Då er det kalla inn til nytt møte om Liabygda skule i regi av foreldreutvalet.

Meir om Liabygda skule og diskusjonane på møtet kjem i torsdagsprenten av Sunnmøringen

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Meteorsverm på himmelen

Orionidene synleg i helga

I helga kan alle som er interesserte i stjernehimmelen få med seg den årlege meteorsvermen Orionidene.

Reguleringsplan for Lien Hyttegrend

Eigengodkjend for andre gong

Kommunestyret vedtok mot to stemmer igjen å eigengodkjenne reguleringsplanen for Lien Hyttegrend. Det førre vedtaket vart oppheva av Fylkesmannen.

– Bli bøssebærar

– Meld dykk som bøssebærarar, er den klare oppmodinga frå aksjonskomiteen for TV-aksjonen.

Prosjektgruppe

Rår til å rive Solbakken

Ei arbeidsgruppe som har vurdert tilstanden til Solbakken rår til å rive bygget og bygge nytt.

Stranda Fotball:

– Møt opp og støtt Stranda til siger!

Det blir ein viktig kamp for herrelaget på Mona i kveld, torsdag. Dei spelar for å sikre plassen sin i 5. divisjon.

Meteorsverm på himmelen

Orionidene synleg i helga

Reguleringsplan for Lien Hyttegrend

Eigengodkjend for andre gong

Kommunestyret vedtok mot to stemmer igjen å eigengodkjenne reguleringsplanen for Lien Hyttegrend. Det førre vedtaket vart oppheva av Fylkesmannen.

– Bli bøssebærar

– Meld dykk som bøssebærarar, er den klare oppmodinga frå aksjonskomiteen for TV-aksjonen.

Stranda Fotball:

– Møt opp og støtt Stranda til siger!

Det blir ein viktig kamp for herrelaget på Mona i kveld, torsdag. Dei spelar for å sikre plassen sin i 5. divisjon.

Sjå kommunestyret direkte

Stranda kommunestyre har møte i dag, torsdag 19. oktober.

Melchiorgarden i Norddal:

Tildelt fylkespris for bedriftsutvikling i landbruket

Prisen blei delt ut av Innovasjon Norge onsdag føremiddag.