Merking Kjell Arne Sørheim, Martin Vågsæter, Gunnhild Overvoll og Kristine Skarbø merka landbruksprodukt med ønske om at bøndene framleis skal lage maten vi spiser.
(Foto: Johan Behrentz)

Merking Kjell Arne Sørheim, Martin Vågsæter, Gunnhild Overvoll og Kristine Skarbø merka landbruksprodukt med ønske om at bøndene framleis skal lage maten vi spiser. Foto: Johan Behrentz

Bøndene aksjonerer mot jordbruksoppgjer

Vil framleis produsere mat

Vi kan ikkje leve med at det økonomiske gapet mellom bøndene og andre yrkesgrupper aukar, seier bønder i Stranda.

I føremiddag har dei tatt oppstilling ved dagligvarebutikkar for å fortelje kundar at dei framleis vil lage maten som er på borda våre. Aksjonen er ein protest mot landbruksoppgjeret som braut saman like før helga.

Auke i kroner

- Vi vil ikkje ha auke i prosentar. Vi vil ha auka i kroner, seier leiaren for Bondelaget i Stranda, Kristine Skarbø til Sunnmøringen. Saman med styret i det lokale bondelaget er ho først til å ta oppstilling utanfor Rema 1000, der dei velvillig har fått sleppe til for å merke mjølkekartongar med klistrelappar.

-Nei, det blir ikkje noko blokade med traktorar i Stranda, men vil informere, seier Skarbø, som håper at fleire bønder ut over dagen vil vere med på markeringa ved daglegvarebutikkar.

Jordbruksoppgjeret

Aksjonerar i protest

Bøndene startar torsdag aksjonar for å skape merksemd rundt landbruket, men lovar at folk flest ikkje vil bli skadelidande.

Ulik tolking

Dei protesterande bøndene meiner det er tolkinga av jordbruksmeldinga, som vart vedteken tidlegare i vår, som er problemet. Landbruksministeren tolkar ho annleis enn det dei håper fleirtalet på stortinget gjer.

- At brotet i landbruksforhandlingane er ein strategi for å få Senterpartiet i regjering er feil. Det syner korleis Framstegspartiet arbeider, meiner dei.

Små og mellomstore gardar

I traktatar dei deler ut heiter det at bøndene i landbruksoppgjeret vil løfte heile landbruket, og særleg satse på dei små og mellomstore gardane.

-Regjeringa svarte med eit tilbod som ikkje løftar mangfaldet av gardar, og heller ikkje svarar på stortinget sitt vedtak om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper. Inntekt er det viktigaste verkemiddelet for å løfte dei små og mellomstore gardane, heiter det i oppropet.

 

 

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Folketalsutviklinga

Raude tal sidan 2016

I løpet av årets første kvartal har folketalet i Stranda kommune gått ned frå 4.623 til 4.590.

FV63 Langvatn/Djupvasshytta

Vegen opnar i ettermiddag

Statens Vegvesen melder at FV63 mellom Langevatn og Djupvasshytta opnar i dag fredag.

Gondolbana i Loen

Pengedryss i marknadsføring

Sist helg opna dronning Sonja den nye gondolbana i Loen. No opnar Nærings- og fiskeridepartementet lommeboka.

Sunnmøre Museum og Blåtind i Stordal

Paraplyvêr på pensjonisttur

Med ein god porsjon godt humør rista pensjonistane frå Stranda av seg regnet då dei Kristi Himmelfartsdag besøkte Sunnmøre Museum.

Misjonssambandet

Stor misjonssamling i Stranda

Vestborg Vidaregåande skule hadde i fjor eit overskot på vel 893.000 kroner.

Folketalsutviklinga

Raude tal sidan 2016

I løpet av årets første kvartal har folketalet i Stranda kommune gått ned frå 4.623 til 4.590.

FV63 Langvatn/Djupvasshytta

Vegen opnar i ettermiddag

Statens Vegvesen melder at FV63 mellom Langevatn og Djupvasshytta opnar i dag fredag.

Gondolbana i Loen

Pengedryss i marknadsføring

Sist helg opna dronning Sonja den nye gondolbana i Loen. No opnar Nærings- og fiskeridepartementet lommeboka.

Sunnmøre Museum og Blåtind i Stordal

Paraplyvêr på pensjonisttur

Med ein god porsjon godt humør rista pensjonistane frå Stranda av seg regnet då dei Kristi Himmelfartsdag besøkte Sunnmøre Museum.

Misjonssambandet

Stor misjonssamling i Stranda

Norsk Luthersk Misjonssamband samlar troppene i Stranda.

Unni Wilhelmsen til Eidsdal

Komande helg, 26. og 27. mai, inviterer Eidsdalsrørå til familie- og kulturfest for fjerde året på rad.

Stranda

Glede over politi-vedtak

Ordførar Jan Ove Tryggestad i Stranda gler seg over at lensmannskontoret ikkje blir lagt ned.

Freista med korps-konsert

I fjor gjorde Stranda skulekorps god rekruttering, no håpar dei på å gjenta suksessen i år.

Stranda vg. skule

Selte 600 smoothie

 Ungdomsbedrifta ZUP UB frå Stranda vidaregåande skule har selt over 600 flasker med smoothie, deriblant frå Rema sin butikk på Stranda.