Merking Kjell Arne Sørheim, Martin Vågsæter, Gunnhild Overvoll og Kristine Skarbø merka landbruksprodukt med ønske om at bøndene framleis skal lage maten vi spiser.
            (Foto: Johan Behrentz)

Merking Kjell Arne Sørheim, Martin Vågsæter, Gunnhild Overvoll og Kristine Skarbø merka landbruksprodukt med ønske om at bøndene framleis skal lage maten vi spiser.Foto: Johan Behrentz

Bøndene aksjonerer mot jordbruksoppgjer

Vil framleis produsere mat

Vi kan ikkje leve med at det økonomiske gapet mellom bøndene og andre yrkesgrupper aukar, seier bønder i Stranda.

I føremiddag har dei tatt oppstilling ved dagligvarebutikkar for å fortelje kundar at dei framleis vil lage maten som er på borda våre. Aksjonen er ein protest mot landbruksoppgjeret som braut saman like før helga.

Auke i kroner

- Vi vil ikkje ha auke i prosentar. Vi vil ha auka i kroner, seier leiaren for Bondelaget i Stranda, Kristine Skarbø til Sunnmøringen. Saman med styret i det lokale bondelaget er ho først til å ta oppstilling utanfor Rema 1000, der dei velvillig har fått sleppe til for å merke mjølkekartongar med klistrelappar.

-Nei, det blir ikkje noko blokade med traktorar i Stranda, men vil informere, seier Skarbø, som håper at fleire bønder ut over dagen vil vere med på markeringa ved daglegvarebutikkar.


Jordbruksoppgjeret

Aksjonerar i protest

Bøndene startar torsdag aksjonar for å skape merksemd rundt landbruket, men lovar at folk flest ikkje vil bli skadelidande.


Ulik tolking

Dei protesterande bøndene meiner det er tolkinga av jordbruksmeldinga, som vart vedteken tidlegare i vår, som er problemet. Landbruksministeren tolkar ho annleis enn det dei håper fleirtalet på stortinget gjer.

- At brotet i landbruksforhandlingane er ein strategi for å få Senterpartiet i regjering er feil. Det syner korleis Framstegspartiet arbeider, meiner dei.

Små og mellomstore gardar

I traktatar dei deler ut heiter det at bøndene i landbruksoppgjeret vil løfte heile landbruket, og særleg satse på dei små og mellomstore gardane.

-Regjeringa svarte med eit tilbod som ikkje løftar mangfaldet av gardar, og heller ikkje svarar på stortinget sitt vedtak om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper. Inntekt er det viktigaste verkemiddelet for å løfte dei små og mellomstore gardane, heiter det i oppropet.


Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal:

Ber om endring av fylkesnamnet "Vestlandet"

Fv 60 Hornindal-Hellesylt

Omfattande berging

Ring søkjer eigar:

Har du mista gifteringen din på ferja?

Mannskapet på M/F Sykkylvsfjord passar i tilfelle godt på den – men dei vil gjerne gi den tilbake!

PR-kampanje kan ha bidrege til å løysa viking-tjuveri i Bergen

Tjuveriet av vikingskattar frå Universitetsmuseet i Bergen vekte merksemd også i utlandet. Ein aktiv PR-strategi kan ha vore med på å løysa saka.

Fv 60 Hornindal-Hellesylt

Omfattande berging

Fylkesveg 60 er stengt for tunge køyretøy i Indre Hornindal, men personbilar kan køyre om.

"Vestlandet":

Ber om fylkesnamn som ikkje provoserer naboane

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal med klar tale til Stortinget.

Sesongopning ved Strandafjellet skisenter

Fryda seg vilt i djupsnøen

Ring søkjer eigar:

Har du mista gifteringen din på ferja?

Mannskapet på M/F Sykkylvsfjord passar i tilfelle godt på den – men dei vil gjerne gi den tilbake!

Martine Lorgen Øvrebust

10.-plass på Beitostølen

Glatte vegar – også i Stranda:

– Køyr varsamt og etter forholda

Detaljregulering for skytebane på Stavseng

Feil gir høyringsfrist i desember