Merking Kjell Arne Sørheim, Martin Vågsæter, Gunnhild Overvoll og Kristine Skarbø merka landbruksprodukt med ønske om at bøndene framleis skal lage maten vi spiser.
(Foto: Johan Behrentz)

Merking Kjell Arne Sørheim, Martin Vågsæter, Gunnhild Overvoll og Kristine Skarbø merka landbruksprodukt med ønske om at bøndene framleis skal lage maten vi spiser. Foto: Johan Behrentz

Bøndene aksjonerer mot jordbruksoppgjer

Vil framleis produsere mat

Vi kan ikkje leve med at det økonomiske gapet mellom bøndene og andre yrkesgrupper aukar, seier bønder i Stranda.

I føremiddag har dei tatt oppstilling ved dagligvarebutikkar for å fortelje kundar at dei framleis vil lage maten som er på borda våre. Aksjonen er ein protest mot landbruksoppgjeret som braut saman like før helga.

Auke i kroner

- Vi vil ikkje ha auke i prosentar. Vi vil ha auka i kroner, seier leiaren for Bondelaget i Stranda, Kristine Skarbø til Sunnmøringen. Saman med styret i det lokale bondelaget er ho først til å ta oppstilling utanfor Rema 1000, der dei velvillig har fått sleppe til for å merke mjølkekartongar med klistrelappar.

-Nei, det blir ikkje noko blokade med traktorar i Stranda, men vil informere, seier Skarbø, som håper at fleire bønder ut over dagen vil vere med på markeringa ved daglegvarebutikkar.

Jordbruksoppgjeret

Aksjonerar i protest

Bøndene startar torsdag aksjonar for å skape merksemd rundt landbruket, men lovar at folk flest ikkje vil bli skadelidande.

Ulik tolking

Dei protesterande bøndene meiner det er tolkinga av jordbruksmeldinga, som vart vedteken tidlegare i vår, som er problemet. Landbruksministeren tolkar ho annleis enn det dei håper fleirtalet på stortinget gjer.

- At brotet i landbruksforhandlingane er ein strategi for å få Senterpartiet i regjering er feil. Det syner korleis Framstegspartiet arbeider, meiner dei.

Små og mellomstore gardar

I traktatar dei deler ut heiter det at bøndene i landbruksoppgjeret vil løfte heile landbruket, og særleg satse på dei små og mellomstore gardane.

-Regjeringa svarte med eit tilbod som ikkje løftar mangfaldet av gardar, og heller ikkje svarar på stortinget sitt vedtak om å redusere inntektsgapet mellom landbruket og andre grupper. Inntekt er det viktigaste verkemiddelet for å løfte dei små og mellomstore gardane, heiter det i oppropet.

 

 

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Steinras frå Skafjellet i natt:

NVE: – Hald avstand frå fjellsidene

Venstreleiar Trine Skei Grande og Pål Farstad (V)

Kjem på snarvisitt til Stranda

Turist frå London er imponert over Vestlandet:

– Konsekvent slåande natur

Steinras frå Skafjellet i natt:

NVE: – Hald avstand frå fjellsidene

Har opna sommarutsal på Hellesylt

Denne sommaren sel ikkje Linda Fausa varer frå fjordane i Geiranger, men på Hellesylt. Ho fortel at ho var skeptisk til om det kom til å gå like bra, men seier at ho er positivt overraska.

Venstreleiar Trine Skei Grande og Pål Farstad (V)

Kjem på snarvisitt til Stranda

Turist frå London er imponert over Vestlandet:

– Konsekvent slåande natur

Hellesylt Hydrogen Hub

Dannar AS

Fleire aktørar går saman om å danne aksjeselskapet Hellesylt Hydrogen AS. Målet er å utnytte lokal kraftproduksjon.

For dyrt med landstraum for cruiseskip

Cruiseskip slepp ut store mengder klimagassar medan dei ligg til kai. Men løysinga som ville kutta utsleppa er for dyr.