Biletet er frå den blåmerkte Stikk Ut-turen til Nausane. At den er blå betyr at turen er litt meir krevjande enn ein trilletur/tur i lett terreng.
(Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær)

Biletet er frå den blåmerkte Stikk Ut-turen til Nausane. At den er blå betyr at turen er litt meir krevjande enn ein trilletur/tur i lett terreng. Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

Stranda er med for første gong i år:

Ny Stikk Ut-rekord på Sunnmøre

Sunnmørsposten skriv fredag at Stikk Ut-rekorden frå i fjor er sprengt.

Medan det i 2016 var 6.686 som hadde registrert seg, er talet så langt i år 7.675. Og framleis er det to og ein halv månad igjen av sesongen.

Talet på turar i fjor var 148.447, og så langt i 2017 er det gått 124.393 Stikk Ut-turar på Sunnmøre.

Stranda er medlemskommune i Sunnmøre friluftsråd

Det blir 13 Stikk Ut-turar

Alle fire bygdelag blir representerte når Sunnmøre Friluftsråd for første gong set i gang Stikk Ut-turane i Stranda.

Stranda er nyleg blitt medlem av Sunnmøre Friluftsråd, og har fått sine første Stikk Ut-turar i år. Så langt har 934 personar i kommunen registrert seg. Desse har gått på 3.038 turar, skriv smp.no.

Det er berre ein tur på heile Sunnmøre som er svartmerka, som vil seie at den har det høgste vanskegrada. Det er Vinsåshornet i Geiranger.

Så langt i år har 57 personar registrert ein tur dit.

Sunnmøringen har vore på fleire av dei 13 Stikk Ut-turane i Stranda kommune. Her kan du lese om turane til Ansok, Nausane, Kurlå, Dregetua og Ljøbrekka.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Stigande vaniljepris gir dyrare is

Ein syklon på Madagaskar fører til høgare vaniljeprisar, noko som har ringverknader i iskremindustrien.

Cruisetrafikken og Geiranger

Ministermøte

Ordførar Jan Ove Tryggestad og representantar frå Stranda Hamnevesen skal møte klima- og miljøministeren 12. september.

Analytikarar ventar beste lakseresultat nokosinne

Sjømatanalytikarar forventar rekord når fleire av lakseselskapa legg fram kvartalsrapportane sine denne veka.

– Ei stor ære

Det seier Roger Furset, som søndag blei utnemnt til æresmedlem i Storfjordens Venner.

Monja Mjelva ved Hotel Union Geiranger:

Medlem i nytt samarbeidsråd for kultur og reiseliv

Ei av oppgåvene til den nye meiningsgruppa blir å gje råd til regjeringa, som ønskjer å lokke fleire kulturturistar til Norge.

Cruisetrafikken og Geiranger

Ministermøte

Ordførar Jan Ove Tryggestad og representantar frå Stranda Hamnevesen skal møte klima- og miljøministeren 12. september.

Stranda Feriesenter

Vil ha saka opp på ny

Siste ord om avslag på søknad om næringsstøtte til arkeologisk undersøking er ikkje sagt.

Fjord Trail Race

Stor innsats av Røde Kors

Røde Kors i Stranda hadde 31 frivillige på plass under Fjord Trail Race.

I regn og skodde

Imponerande tider i regnet

Jonathan Albon frå Bergen og England vann det lange Fjord Trail Race.

Matfestivalen

Er du ein matgründer?

Fylkesmannen ønskjer å delta i mobiliseringa av fleire lokalmatprodusentar.