Skuledebatt i Vestborghallen i 2015. Illustrasjonsbilete frå arkivet.
(Foto: Anniken Westad)

Skuledebatt i Vestborghallen i 2015. Illustrasjonsbilete frå arkivet. Foto: Anniken Westad

Skulevalet på Vestborg vgs.

Soleklar vinnar

Tysdag stemte elevane ved Vestborg vidaregåande i skulevalet. 


Resultatet, som er lagt ut på skulen si heimeside, viser at Kristeleg Folkeparti vann soleklart med 50,6 prosent av stemmene.

Stranda vidaregåande skule

Slik gjekk det i skulevalet

Heile resultatet er som følgjer:

Kristeleg Folkeparti 50,6 %

Høgre 8,6 %

Miljøpartiet Dei Grøne 8.6 %

Arbeidarpartiet 6,2 %

Venstre 4,9 %

Framstegspartiet 4,9 %

Sosialistisk Venstreparti 3,7 %

Dei Kristne 3,7 %

Pensjonistpartiet 2,5 %

Senterpartiet 2,5 %

Alliansen 1,2 %

Raudt 1,2 %

Liberalistane 1,2 %

Valdeltakinga var på 98,8 %, skriv vestborg.no.


Jubel for raudgrøne småparti i skulevalet

Både SV, Sp og Raudt går klart fram i skulevalet samanlikna med utfallet for to år sidan. Aps oppslutning fell kraftig, men partiet er likevel klart størst.Ekspert: – Eit veldig godt resultat for Ap

Årets skuleval kan tyde på at Arbeidarpartiet no siglar i medvind. Litt overraskande, meiner forskar.

 
Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Mykje skrål, lite ull

I går låg det ein liten lapp i postkassa vår ute på Fjørstad. Det er tid for kåring igjen, og det var då det gjekk opp for meg:

RENO-konkursen og ÅRIM

Konkurs byr på utfordringar

Reno-konkursen kan by på nokre utfordringar for drifta i ein kort fase før ein for til permantte løysingar.

Manifest mot mobbing

– Vi må vise oss som rollemodellar

Tilstandsrapporten om Stranda-skulen i kommunestyret vart til ein engasjert debatt om rolla kvar einskild strandar har som rollemodell for barn og unge.

1-5

Stranda tapte

Det vart tap også denne gongen for A-laget til Stranda

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Sunnylven

Sunnmørsstemne i helga

Hellesylt Ungdomslag arrangerer Sunnmørsstemnet for barn i helga.

Kommunestyret

Ny viltnemd i Stranda

Kommunestyret i Stranda vedtok i ettermiddag samrøystes ny viltnemd.

Sjukefråværet andre kvartal 2017

Stabilt sjukefråvær i fylket

Forvaltningsplan for rovvilt

Vil ha bort jerven