Meiningsmåling Eit klart fleirtal av innbyggjarane i Sogn og Fjordane ønsker ikkje å bli slått saman med Hordaland.
(Foto: Colourbox)

Meiningsmåling Eit klart fleirtal av innbyggjarane i Sogn og Fjordane ønsker ikkje å bli slått saman med Hordaland. Foto: Colourbox

Sogn og Fjordane

Klar motstand mot storfylke

To av tre innbyggjarar i Sogn og Fjordane seier nei til ei samanslåing med Hordaland, viser ei undersøking Sentio har gjort for NRK, Firda Tidend, Fjordingen, Fjordabladet og Fjordenes Tidende.

Berre 29 prosent svarte ja på spørsmålet om Sogn og Fjordane bør bli eit storfylke. 64 prosent sa nei.

Skepsis i indre

Skepsisen er størst i indre Sogn, der 75 prosent seier nei til fylkesfusjonen. Folk i Sunnfjord er mest positive til å flytte fylkesgrensene med 38 prosent ja til storfylke, skriv NRK.

Mens Senterparti-veljarane peika seg ut som dei minst samanslåingsvennlege med ein nei-prosent på 81, var Høgre-veljarane dei mest positive. Blant Høgre-veljarane støttar 57 prosent eit storfylke, mens nei-gruppa utgjorde 42 prosent.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Mykje skrål, lite ull

I går låg det ein liten lapp i postkassa vår ute på Fjørstad. Det er tid for kåring igjen, og det var då det gjekk opp for meg:

RENO-konkursen og ÅRIM

Konkurs byr på utfordringar

Reno-konkursen kan by på nokre utfordringar for drifta i ein kort fase før ein for til permantte løysingar.

Manifest mot mobbing

– Vi må vise oss som rollemodellar

Tilstandsrapporten om Stranda-skulen i kommunestyret vart til ein engasjert debatt om rolla kvar einskild strandar har som rollemodell for barn og unge.

1-5

Stranda tapte

Det vart tap også denne gongen for A-laget til Stranda

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Sunnylven

Sunnmørsstemne i helga

Hellesylt Ungdomslag arrangerer Sunnmørsstemnet for barn i helga.

Kommunestyret

Ny viltnemd i Stranda

Kommunestyret i Stranda vedtok i ettermiddag samrøystes ny viltnemd.

Sjukefråværet andre kvartal 2017

Stabilt sjukefråvær i fylket

Forvaltningsplan for rovvilt

Vil ha bort jerven