Fossevandringa: Fossevandringa i Geiranger skal lyssettast. ARKIVFOTO
            (Foto: Anniken Westad)

Fossevandringa: Fossevandringa i Geiranger skal lyssettast. ARKIVFOTOFoto: Anniken Westad

Flest tyskarar i Geiranger midt i juli

Telenor kartlegg turisttrafikk

Ein ny analysemetode kan fortelje kva for nasjonalitet turistane i Geiranger og andre turiststader kjem frå.

Gjennom juli månad utførte Telenor ein analyse i Geiranger. Basert på statistikk om mobiltelefonar som koplar seg på Telenors mobilnett i og rundt desse områda, kunne Telenors analytikarar fastslå at av utanlandske turistar var det flest tyskarar i Geiranger 17. juli kl. 18.00

Rekke nasjonalitetar

– I juli registrerte vi ein rekke nasjonalitetar som har besøkt i Geiranger basert på informasjon frå mobilnettet, seier Ove Fredheim, leder for Telenor Bedrift i ei pressemelding.

Topp 10 nasjonalitetar i Geiranger 17. juli kl. 18.00 målt på Telenors mobilnett. (I prosent)             

Tyskland   44                                                 
Italia         15                                                                                    
Spania       11          
Filipinnene   7
Norge          5                                                      
Danmark     5                                      
Austerrike   2
Sverige       2                                                                          
Sveits         2                                                                
Frankrike    2

– Ved å sjå på talet på utanlandske SIM-kort i nettet og korleis desse beveger seg, kan vi planlegge sikkerheit og beredskap, informasjonsarbeid og marknadsføring av turistmåla våre, forklarer Fredheim.

Utvikling av nye spennande tenester

Telenor har utvikla ein ny metode som sikkert hentar ut anonymiserte data frå mobilnettet som kan brukast til betre samfunnsplanlegging. Anonymiserte kundedata frå Norges største mobilnett kan brukast til å bygge smartare transportløysingar, framtidas helse og velferd og skreddarsydde reiselivsopplevingar.

Verdfull analyse

– Stordata frå mobilnettet kan gi fleire sektorar verdifull innsikt og analyse om reisemønster som aldri tidlegare har vore mogeleg. Vi kan bruke dataane for å gjere opplevinga av byer, stader og natur betre for de stadig fleire turistane som besøker Norge, held fram Fredheim

Nye moglegheiter

Telenor finn stadig nye bruksmoglegheiter av mobilitets data som både offentleg sektor og privat næringsliv vil ha stor nytte av.

– Trafikkdata gir grunnlag blant anna for studiar av transport og reiser i Norge, og vi har allereie etablert eit samarbeid med Transportøkonomisk Institutt. Dataane bidrar til å forstå trafikkflyt, forbetre trafikkløysingar- og sikkerheit, og kvar samfunnet er mest tent med å investere i vegar, togstasjonar og annan infrastruktur, seier Fredheim.

Andre datakjelder

Stordata frå mobilnettet kan også koplast mot andre datakjelder som data frå buss, tog og flyselskap, samt hotelldata.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal:

Ber om endring av fylkesnamnet "Vestlandet"

Ring søkjer eigar:

Har du mista gifteringen din på ferja?

Mannskapet på M/F Sykkylvsfjord passar i tilfelle godt på den – men dei vil gjerne gi den tilbake!

PR-kampanje kan ha bidrege til å løysa viking-tjuveri i Bergen

Tjuveriet av vikingskattar frå Universitetsmuseet i Bergen vekte merksemd også i utlandet. Ein aktiv PR-strategi kan ha vore med på å løysa saka.

Fv 60 Hornindal-Hellesylt

Omfattande berging

Fylkesveg 60 er stengt for tunge køyretøy i Indre Hornindal, men personbilar kan køyre om.

Fylkesutvalet i Møre og Romsdal med klar tale til Stortinget:

Ber om endring av fylkesnamnet "Vestlandet"

Sesongopning ved Strandafjellet skisenter

Fryda seg vilt i djupsnøen

Ring søkjer eigar:

Har du mista gifteringen din på ferja?

Mannskapet på M/F Sykkylvsfjord passar i tilfelle godt på den – men dei vil gjerne gi den tilbake!

Martine Lorgen Øvrebust

10.-plass på Beitostølen

Glatte vegar – også i Stranda:

– Køyr varsamt og etter forholda

Detaljregulering for skytebane på Stavseng

Feil gir høyringsfrist i desember