Liabygda Skulen i Liabygda er vedteken lagt ned neste haust. (Foto: Johan Behrentz)

Liabygda Skulen i Liabygda er vedteken lagt ned neste haust. Foto: Johan Behrentz

Frå Liabygda til Fjord

Stranda kommune har spurt kommunane Stordal og Norddal om eit eventuelt kjøp av skuleplassar for elevane frå Liabygda er mogleg.

(Sunnmørsposten:) Svaret dei har fått er at heile Liabygda er velkomen til å bli ein del av den nye, samanslegne kommunen Fjord.

– Frå vår synsstad er det både naturleg og ønskeleg. Men eit initiativ bør kome frå Liabygda eller Stranda kommune, skriv ordførar Arne Sandnes (Sp) i Norddal og Eva Hove (Ap) i Stordal i svaret til Stranda kommune.

Før den tid vil dei to gjerne ha eit møte med Stranda om skulesaka:

– Det er ledig kapasitet ved skulane våre i Stordal og Valdal. Men før vi kjem med eit konkret tilbod om dette, ber vi om å få eit til eit snarleg møte, legg Sandnes og Hove til.

Denne saka blei først publisert av Sunnmørsposten.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Mykje skrål, lite ull

I går låg det ein liten lapp i postkassa vår ute på Fjørstad. Det er tid for kåring igjen, og det var då det gjekk opp for meg:

RENO-konkursen og ÅRIM

Konkurs byr på utfordringar

Reno-konkursen kan by på nokre utfordringar for drifta i ein kort fase før ein for til permantte løysingar.

Manifest mot mobbing

– Vi må vise oss som rollemodellar

Tilstandsrapporten om Stranda-skulen i kommunestyret vart til ein engasjert debatt om rolla kvar einskild strandar har som rollemodell for barn og unge.

1-5

Stranda tapte

Det vart tap også denne gongen for A-laget til Stranda

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Sunnylven

Sunnmørsstemne i helga

Hellesylt Ungdomslag arrangerer Sunnmørsstemnet for barn i helga.

Kommunestyret

Ny viltnemd i Stranda

Kommunestyret i Stranda vedtok i ettermiddag samrøystes ny viltnemd.

Sjukefråværet andre kvartal 2017

Stabilt sjukefråvær i fylket

Forvaltningsplan for rovvilt

Vil ha bort jerven