Seminaret vil gå føre seg på Hotel Union.
(Foto: Anniken Westad)

Seminaret vil gå føre seg på Hotel Union. Foto: Anniken Westad

Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag

Inviterer til seminar i Geiranger

I neste veke, 20. og 21. september, inviterer Møre og Romsdal Bonde- og Småbrukarlag både reiselivet og landbruket til eit seminar i Geiranger. Det har fått namnet «Ny landbrukspolitikk».

– Norsk Bonde- og Småbrukarlag er midt i ein prosess der vi er i ferd med å meisle ut eit forslag til ein ny landbrukspolitikk. Dette har sin bakgrunn i fleire forhold, blant anna Riksrevisjonens konklusjon om at det er lite samsvar mellom målsettingar og gjennomført politikk, samt krav om auka berekraft og forståing for at landbruket har stor verdi også for andre næringar i landet vårt, skriv dei i invitasjonen.

– Dette gjeld både leverandørar og mottakarar av landbruksprodukt, men ikkje minst den verdien som landbruket er for reiselivet. Etter det siste landbruksoppgjeret skal det også setjast i gang ei utgreiing om «driftsvansketilskot» som vil vere svært viktig for nettopp denne typen landbruk.

Blant dei lokale som har fått tid på talarstolen er fungerande leiar i Stiftinga Geirangerfjorden Verdsarv, Merete Løvoll Rønneberg. Ho vil fortelje om landbruket si betydning for verdsarven.

Sindre Mjelva ved Hotel Union Geiranger sitt innlegg vil handle om samhandlinga mellom landbruket og reiselivet.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Mykje skrål, lite ull

I går låg det ein liten lapp i postkassa vår ute på Fjørstad. Det er tid for kåring igjen, og det var då det gjekk opp for meg:

RENO-konkursen og ÅRIM

Konkurs byr på utfordringar

Reno-konkursen kan by på nokre utfordringar for drifta i ein kort fase før ein for til permantte løysingar.

Manifest mot mobbing

– Vi må vise oss som rollemodellar

Tilstandsrapporten om Stranda-skulen i kommunestyret vart til ein engasjert debatt om rolla kvar einskild strandar har som rollemodell for barn og unge.

1-5

Stranda tapte

Det vart tap også denne gongen for A-laget til Stranda

Demensaksjonen 2017

- Ta godt imot oss!

Klasse 10A ved Stranda ungdomsskule oppmodar strandarane til å ha godt med kontantar når dei i helga kjem på døra.

Sunnylven

Sunnmørsstemne i helga

Hellesylt Ungdomslag arrangerer Sunnmørsstemnet for barn i helga.

Kommunestyret

Ny viltnemd i Stranda

Kommunestyret i Stranda vedtok i ettermiddag samrøystes ny viltnemd.

Sjukefråværet andre kvartal 2017

Stabilt sjukefråvær i fylket

Forvaltningsplan for rovvilt

Vil ha bort jerven