Kaldare NVE opprettheld rasfare GUL, men bebuarane under Veslemannen får flytte heim.
            (Foto: Arkiv Politiet v/ E.A.Tvergrov)

Kaldare NVE opprettheld rasfare GUL, men bebuarane under Veslemannen får flytte heim.Foto: Arkiv Politiet v/ E.A.Tvergrov

Mannen

Opphevar sperringane

Sperringane er oppheva, og bebuarane har fått flytte heim under Mannen.

Også forbodet mot togtrafikk er oppheva.

NVE har nedgradert faren for ras frå raud til gul. Bevegelsane har minka mykje, skriv NVE i ei pressemelding.

Sakte minkande

- Etter store bevegelsar i Veslemannen som følge av naturleg nedbør og ekstra tilførsel av vann, blei vasstiltaket avslutta i går tidleg. Etter dette har bevegelsane minka mykje. Nå er det ein sakte minkande trend i hastigheit, og det er varsla kaldt og tørt vær framover.

Relativt høg

Hastigheitene er nå rundt 5 cm/døgn i øvre del, og under 1 cm/døgn i nedre del. Sjølv om hastigheitene i Veslemannen framleis er relativt høge, er det ein tydeleg trend med sakte reduserte bevegelsar. Med kaldt og tørt vêrmelding framover forventar ein at bevegelsane held fram å minke. På bakgrunn av dette har NVE funnet det riktig å sette ned farenivået til gult, skriv NVE.

Nye rapportar

Rapportering frå NVE vil framover komme som dagsrapportar kl. 09, og leggjast ut på NVE sine sider.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Legekontoret på Hellesylt

Sender saka til HOK

Kommunestyret vedtok torsdag å sende saka om legekontor på Hellesylt til handsaming i helse-, oppvekst- og kulturutvalet (HOK).

Ørnesvingen

Utforkøyring i Geiranger

Politiet melder litt over klokka fire laurdag ettermiddag om ei utforkøyring i Geiranger, i nærleiken av Ørnesvingane.

Ruteheftene i fylket

Vil kutte ut papiret

Samferdsleutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune skal onsdag avgjere om rutehefta i fylket kun skal finnast digitalt.

Breidbandsutbygging i Stranda

Avslag frå NKOM

Stranda kommune fekk avslag på søknad om tilskott til breidbandsutbytting frå Nasjonal Kommunikasjonsmyndigheit (NKOM).

Meteorsverm på himmelen

Orionidene synleg i helga

I helga kan alle som er interesserte i stjernehimmelen få med seg den årlege meteorsvermen Orionidene.

Legekontoret på Hellesylt

Sender saka til HOK

Ørnesvingen

Utforkøyring i Geiranger

Politiet melder litt over klokka fire laurdag ettermiddag om ei utforkøyring i Geiranger, i nærleiken av Ørnesvingane.

Ruteheftene i fylket

Vil kutte ut papiret

Breidbandsutbygging i Stranda

Avslag frå NKOM

Meteorsverm på himmelen

Orionidene synleg i helga

Reguleringsplan for Lien Hyttegrend

Eigengodkjend for andre gong

Kommunestyret vedtok mot to stemmer igjen å eigengodkjenne reguleringsplanen for Lien Hyttegrend. Det førre vedtaket vart oppheva av Fylkesmannen.

– Bli bøssebærar

– Meld dykk som bøssebærarar, er den klare oppmodinga frå aksjonskomiteen for TV-aksjonen.