Kaldare NVE opprettheld rasfare GUL, men bebuarane under Veslemannen får flytte heim.
            (Foto: Arkiv Politiet v/ E.A.Tvergrov)

Kaldare NVE opprettheld rasfare GUL, men bebuarane under Veslemannen får flytte heim.Foto: Arkiv Politiet v/ E.A.Tvergrov

Mannen

Opphevar sperringane

Sperringane er oppheva, og bebuarane har fått flytte heim under Mannen.

Også forbodet mot togtrafikk er oppheva.

NVE har nedgradert faren for ras frå raud til gul. Bevegelsane har minka mykje, skriv NVE i ei pressemelding.

Sakte minkande

- Etter store bevegelsar i Veslemannen som følge av naturleg nedbør og ekstra tilførsel av vann, blei vasstiltaket avslutta i går tidleg. Etter dette har bevegelsane minka mykje. Nå er det ein sakte minkande trend i hastigheit, og det er varsla kaldt og tørt vær framover.

Relativt høg

Hastigheitene er nå rundt 5 cm/døgn i øvre del, og under 1 cm/døgn i nedre del. Sjølv om hastigheitene i Veslemannen framleis er relativt høge, er det ein tydeleg trend med sakte reduserte bevegelsar. Med kaldt og tørt vêrmelding framover forventar ein at bevegelsane held fram å minke. På bakgrunn av dette har NVE funnet det riktig å sette ned farenivået til gult, skriv NVE.

Nye rapportar

Rapportering frå NVE vil framover komme som dagsrapportar kl. 09, og leggjast ut på NVE sine sider.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Problem i trafikken

Snøkava held fram

Fleire vogntog har problem i trafikken på Stranda i morgontimane.

Fv. 63 Geiranger-Eidsdal

Open for trafikk

Rasferja Geiranger-Hellesylt

Ekstraavgangar søndag

Tricia Boutté-Langlo:

Heidra svigerfaren med bursdagssong

Den amerikanske songarinna inviterte til julekonsert saman med Ytre Suløen i Stranda kyrkje søndag.

Gerhard B. Relling med minne frå Stranda

Leiken etter snøfall på 1960-talet

Problem i trafikken

Snøkava held fram