Erling Ljøen fekk ansvaret for den offisielle opninga, og lova høgtideleg på spørsmål frå publikum å stille på 100 års-markering om to år. Kaia sto ferdig i maidagane 1919. (Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær)

Erling Ljøen fekk ansvaret for den offisielle opninga, og lova høgtideleg på spørsmål frå publikum å stille på 100 års-markering om to år. Kaia sto ferdig i maidagane 1919.Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

Leiar i Verdarvstiftinga, Merete Løvoll Rønneberg, sto for høgtideleg båtdåp med ordførar Jan Ove Tryggestad som seremonimeister.

Leiar i Verdarvstiftinga, Merete Løvoll Rønneberg, sto for høgtideleg båtdåp med ordførar Jan Ove Tryggestad som seremonimeister.

Vel tretti personar i alle aldre hadde tatt turen til Ljøkaia søndag, for å få med seg offisiell opning etter restaureringsprosjektet av kai og naust på staden. (Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær)

Vel tretti personar i alle aldre hadde tatt turen til Ljøkaia søndag, for å få med seg offisiell opning etter restaureringsprosjektet av kai og naust på staden.Foto: Renate Furre Henriksen-Sandvær

1 / 3

Ljøen-kaia restaurert

Snart til hundre

Verdsarvstiftinga har saman med grunneigarane jobba med opprusting og restaurering av Ljøkaia. Søndag var det markering av den 98 år gamle kaia.

Søndag var vel tretti deltakarar samla på Ljøkaia i Sunnylven, for å markere at restaurering av kai og naust er fullført.

Prosjektet har hatt ein kronglete veg mot mål, men no er arbeidet fullført i eit prosjekt i samarbeid mellom grunneigarane og Verdsarvstiftinga.

Snart hundre

Erling Ljøen, ein av grunneigarane, fekk æra av å stå for den offiselle gjenopninga av kaia - og fortalte forsamlinga at kaia vart påbyrja mellom 1912 og 1914.

– Kaia sto ferdig i maidagane 1919, fortalte han. Og det vart då bemerka blant publikum at ein snart sto foran eit jubileum.

– Når kaia fyller hundre år om to år, må vi jo ha jubileumsmarkering. Du stiller, spurte Bente Bonsaksen.

– Om eg lev og ikkje er blitt heilt tullersusk, så kjem eg, lova Ljøen.

Ljøen fortalte om historia til kaia og mangfaldige aktivitetar - mellom anna livdyrfrakt og mjølkeleveranser - frå kaia sto ferdig tidleg i førre århundre.

Heldt på rase ut

Kaia var i dårleg forfatning då Hellesylt vekst tok kontakt med Verdsarvstiftinga, med spørsmål om bidrag til restaurering.

– Ein hadde hatt dykkarar på plass, som fann ut at kaia sto i fare for å rase ut. Naustet, som no er restaurert, var heilt samanrasa, fortel Merete Løvoll Rønneberg i Verdsarvstiftinga.

Etter fleire avslag på støtte til restaurering, og ein kronglete veg gjennom anbodsprosess og forhandlingar om pris, har ein no i samråd med Fylkeskonservatoren mellom anna støypt nytt topp-dekke og gjort sikringsarbeid på kaia og bygd opp igjen naustet.

Totalramma på restaureringsprosjektet er vel 1, 2 millionar kroner.

Historieformidling viktig

Ordførar Jan Ove Tryggestad (Sp) poengterte at restaurering av kaia var naudsynt.

– Å formidle historie er viktig. Når postvegen over Ljøbrekka er ferdig opprusta, har vi eit samanhengande bilete av noko av det flottaste Stranda har å by på, sa han.

Ein båtdåp vart det òg på markeringa, kor Løvoll Rønneberg døypte «Beitebåten» til Bonsaksen-familien.

Båten skal frakte dyr på beite til Oaldsbygda framover.

Meir å lese på Sunnmøringen:
Siste nyheter

Legekontoret på Hellesylt

Sender saka til HOK

Kommunestyret vedtok torsdag å sende saka om legekontor på Hellesylt til handsaming i helse-, oppvekst- og kulturutvalet (HOK).

Ørnesvingen

Utforkøyring i Geiranger

Politiet melder litt over klokka fire laurdag ettermiddag om ei utforkøyring i Geiranger, i nærleiken av Ørnesvingane.

Ruteheftene i fylket

Vil kutte ut papiret

Samferdsleutvalet i Møre og Romsdal fylkeskommune skal onsdag avgjere om rutehefta i fylket kun skal finnast digitalt.

Breidbandsutbygging i Stranda

Avslag frå NKOM

Stranda kommune fekk avslag på søknad om tilskott til breidbandsutbytting frå Nasjonal Kommunikasjonsmyndigheit (NKOM).

Meteorsverm på himmelen

Orionidene synleg i helga

I helga kan alle som er interesserte i stjernehimmelen få med seg den årlege meteorsvermen Orionidene.

Legekontoret på Hellesylt

Sender saka til HOK

Ørnesvingen

Utforkøyring i Geiranger

Politiet melder litt over klokka fire laurdag ettermiddag om ei utforkøyring i Geiranger, i nærleiken av Ørnesvingane.

Ruteheftene i fylket

Vil kutte ut papiret

Breidbandsutbygging i Stranda

Avslag frå NKOM

Meteorsverm på himmelen

Orionidene synleg i helga

Reguleringsplan for Lien Hyttegrend

Eigengodkjend for andre gong

Kommunestyret vedtok mot to stemmer igjen å eigengodkjenne reguleringsplanen for Lien Hyttegrend. Det førre vedtaket vart oppheva av Fylkesmannen.

– Bli bøssebærar

– Meld dykk som bøssebærarar, er den klare oppmodinga frå aksjonskomiteen for TV-aksjonen.